AANMELDING EN PROCEDURES

Aanmelding
Graag eerst onder de tabblad wachttijden informeren over de actuele wachttijden. Openingsdagen van Praktijk Begic zijn dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag ochtend tot 12:00 uur.

U kunt op verschillende manieren contact met mij opnemen:

  • Telefonisch op 06 – 43754436, u kunt mijn voicemail inspreken. Ik bel u z.s.m. op een rustig moment terug. Vaak is de antwoord sneller als u eerst een email stuurt.
  • Een e-mail sturen naar contact@psychotherapie-begic.nl.

Het eerste, korte telefonische kennismakingsgesprek is kostenloos in het geval dat geen verder face to face contact volgt. In het gevolg van een vervolgintakegesprek en behandeling wordt dit gesprek in het kader van DBC systematiek bijgeregistreerd.
Daarna wordt een face to face afspraak gemaakt.
Een verwijsbrief van een (huis) arts is noodzakelijk.

Intake
In de eerste fase (assessment of intakefase genoemd) van ca. 2 tot 3 gesprekken verzamel ik informatie over uw krachten, klachten, achtergrond, omgeving en context en de doelen. In deze fase kan ik, naast de interviews, ook verschillende vragenlijsten en korte psychologische tests gebruiken.
Ook bij een individuele hulpvraag streef ik er altijd naar om iemand uit de omgeving in de intakefase en later in behandeling te betrekken, tenzij u hier absoluut tegen bent.

Vragenlijsten
Verschillende vragenlijsten in de intakefase en in de behandeling  worden gebruikt uit meerdere redenen: 1) als hulpmiddel om een zo mogelijk en objectief mogelijk accurate diagnostische impressie te formuleren, 2) om te bepalen of de behandeling een effect heeft gehad. Voor het afnemen van de vragenlijsten ben ik aangesloten bij Embloom.

Behandelplan
Afhankelijk van de krachten, mogelijkheden, klachten en hulpvraag wordt een behandelplan uitgestippeld en een behandeltraject afgesproken. De volgende trajecten zijn mogelijk:

  • een psychotherapietraject gericht op klachtenvermindering,
  • een langduriger traject waar naast de klachten de ontwikkeling van u als persoon centraal staat, of
  • een coachingstraject, waar er geen sprake is van psychische klachten maar waar het werken in het hier en nu en de toekomst centraal staat.

Pas als u met dit behandeltraject akkoord bent, wordt een behandelplan opgezet en kan de behandeling gestart worden. Een behandelplan wordt regelmatig met u geëvalueerd en zo nodig bijgesteld, aangevuld of veranderd.

Richtlijnen
Voor veel klachten zijn bepaalde vormen van psychotherapie effectiever gebleken dan andere. Bij paniekklachten bijvoorbeeld is cognitieve gedragstherapie eerste keus. Bij klachten na een zeer ingrijpende gebeurtenis is dat EMDR. Bij de persoonlijkheidsproblematiek is een daarvan bijvoorbeeld de schematherapie. Bij de keuze voor een bepaalde vorm van psychotherapie wegen we dit soort richtlijnen vanzelfsprekend mee.

Klachten
Wanneer u ondanks mijn inspanningen om u zo adequaat mogelijk te helpen, klachten heeft over de behandeling dan kunt u die het beste eerst met mijzelf bespreken. Als het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).