KLACHTENREGELING

Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw psychotherapeut op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van LVVP (De Landelijke Vereniging van vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) voor de regio Zuid Holland Noord. Voor meer informatie daarover raadpleeg LVVP.