ZA KOGA

U mojoj praksi su dobrodošle osobe od 18 godina pa naviše, bilo da dolaze individualno, ili da se radi o parovima, prodicama ili drugim vezama (bivši par, sad samo roditelji, itd). Osobe kojima pružam terapiju mogu biti suočene sa promjenama koje donosi život sa sobom (preseljenja, rođenje djece, razvodi) ili lakšim i težim psihičkim poteškocama (strahovi, depresija, nesigurnost, loše navike) i problemi u odnosima s drugim ljudima (konflikti, problemi koji su posljedica psihičkih i tjelesnih bolesti drugih članova porodice, nedostatak intimnosti, osjećaj nerazumijevanja). Osobe sa težim problemima gdje je potrebna stalna medikacija i krizne situacije gdje je potrebno monitorovanje 24/7 ću rado uputiti u veće institucije, kao što je npr. PsyQ. Njihova porodica i partneri su dobrodošli za savjet, praćenje ili terapiju.

Moja uža specijalizacija je na području trauma, relacijskih problema i problema nastalih kao posljedica migracije.
Osim toga u moju ordinaciju su dobro došle osobe koje nemaju psihičkih poteškoća, ali žele da se dalje razvijaju, bolje balansiraju zivot, drugačije izlaze na kraj sa stresom i žele stručni savjet, podsticaj i strategiju. Migranti su grupa ljudi od kojih se puno traži i koje često puno energije ulazu tamo gdje je to za domaće samo po sebi razumljivo. Upravo izlaženje na kraj sa migracijom i pitanja prenosa vrijednosti na sljedeću generaciju mogu biti neka od pitanja za coaching.