KWALITEIT

Kwalitiet wordt gewaarboorgd door de herregistratiecriteria in BIG-register (register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Ik voldoe aan de wettelijke eisen die aan het beroep Klinisch Psycholoog  en Psychotherapeut worden gesteld.

Ik ben aangesloten aan volgende beroepsverenigingen die elk hun kwaliteitseisen stellen aan beroepsmatig uitoefenen:

  • LVVP (De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten), als vrijgevestigde klinisch psycholoog en psychotherapeut
  • NVP (De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie), Kwaliteitsregister psychtotherapie NVP, als psychotherapeut, supervisor psychotherapie, leertherapeut en leersupervisor
  • Vereniging voor Schematherapie, als supervisor schematherapie en senior schematherapeut
  • ISST (The International Society of Schema Therapy), als supervisor ISST and advanced schema therapist
  • VEN (Vereniging EMDR Nederland), als EMDR Europa Practitioner
  • Register FGzPt (Register Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten), als GZ Psycholoog- specialist

In mijn werk maak ik gebruik van wetenschappelijk bewezen methodieken.
Ik neem deel aan intervisie en supervisie. Ik volg regelmatig bijscholingen.
De vooruitgang tijdens de behandeling wordt regelmatig geëvalueerd middels korte vragenlijsten.

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ggz in de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit beschrijft wat zorgaanbieders moeten regelen op het gebied van kwaliteit en verantwoording om binnen de Zorgverzekeringswet  curatieve ggz te mogen verlenen.

Praktijk Begic heeft een geregistreerde en door MediQuest goedgekeurde kwaliteitsstatuut.

 Praktijk Begic is in 2017 en in 2021 gevisiteerd door LVVP.