TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

In een kennismaking en diagnostiekfase maken we op grond van de problematiek, verwijzing van de (huis-)arts en de hulpvraag samen een beslissing of de behandeling in de Basis GGZ, Specialistische GGZ of als coaching wordt aangeboden. Praktijk Begic biedt hulp overwegend in de Specialistische GGZ.

Als klinisch psychologe / psychotherapeute declareer ik in BasisGGZ en in Specialistische GGZ en streef ik ernaar om zoveel mogelijk contracten met verschillende zorgverzekeringen te sluiten. Aangezien ik een BIG- geregistreerde Klinisch Psycholoog / Psychotherapeute ben vergoeden de zorgverzekeraars het grootste deel van de behandeling ook als er geen specifiek contract is. Het kan ook een verschil maken of u een natura- of een restitutiepolis hebt. Informeert u van tevoren goed bij uw zorgverzekeraar.

Voor 2022 heb ik de contracten met volgende verzekeringen afgesloten: Coöperatie VGZ (VGZ, IZA, Univé, N.V. UMC), ENO (Salland, Holland Zorg en Zorg Direct), ASR (De Amersfoortse, Ditzo), Zilveren Kruis met de merken (Zilveren Kruis, Pro Life, One Underwriting, FBTO,  Interpolis, Achmea, De Friesland), Menzis met de merken (Menzis, Anderzorg, Hema), DSW (Stad Holland, In Twente, DSW), ONVZ, OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA, Caresq met de labels (iptiQ, labels Promovendum,Besured, Aon NationalAcademic en EUCARE,label Aevitae) en met CZ, Centrale Zorgverzekeringen NZV en Ohra. 

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven. Dit zijn de tarieven NZA voor 2022.

Per 1 januari 2022 wordt er een nieuw bekostigingsmodel ingevoerd; het zorgprestatiemodel. Dit betekent de kosten bepaald worden berekend in zorgprestaties. Dit zijn de consulten (diagnostiek of behandeling) die hebben plaatsgevonden. De factuur is gebaseerd op het aantal consulten die hebben plaatsgevonden. Deze consulten worden maandelijks gefactureerd. Het tarief van een consult is opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit en wordt bepaald door: de setting waarin je behandeld wordt, de discipline van de behandelaar, het type verrichting (diagnostiek of behandeling) en het aantal minuten. De bekostiging van indirecte tijd (zoals verslaglegging, correspondentie, overleg verwijzers, dossierbeheer enz.) zit in dit tarief inbegrepen. 

Voor behandelingen, die onder onverzekerde zorg vallen, het bedrag voor de behandelingen die in 2022 van start gingen is de tarief 114 Euro’s voor een consult van 45 minuten, voor een consult van 60 minuten 150 Euro’s en voor een consult van 75 minuten waarbij twee of meerdere personen zijn betrokken 190 Euro’s. De onverzekerde prestatie betreft zorg die niet uit het basispakket wordt gefinancierd. Hierbij kan het bijv. gaan om behandeling van stoornissen die niet vergoed worden, zoals aanpassingsstoornissen of behandeling van partnerrelatieproblematiek.

De bovengenoemde tarieven gelden ook voor mensen die om verschillende redenen geen psychotherapie/psychologische hulp vergoed willen via hun zorgverzekering.

De bedragen voor telefonisch consult of consult per e-mail worden berekend afhankelijk van de tijd die daaraan bested wordt.

In sommige gevallen betaalt uw werkgever coachingtraject, informeer u goed bij de werkgever over de mogelijkheden.

Ik hanteer de Algemene betalingsvoorwaarden zoals die zijn opgesteld door het Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Mocht een sessie niet 24 uur van te voren worden afgezegd dan wordt € 75 bij u in rekening gebracht.