TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

In een kennismaking en diagnostiekfase maken we op grond van de problematiek, verwijzing van de (huis-)arts en de hulpvraag samen een beslissing of de behandeling in de BasisGGZ, Specialistische GGZ of als coaching wordt aangeboden. Praktijk Begic biedt hulp overwegend in de Specialistische GGZ.

Als klinisch psychologe / psychotherapeute declareer ik in BasisGGZ en in Specialistische GGZ en streef ik ernaar om zoveel mogelijk contracten met verschillende zorgverzekeringen te sluiten. Aangezien ik een BIG- geregistreerde Klinisch Psycholoog / Psychotherapeute ben vergoeden de zorgverzekeraars het grootste deel van de behandeling ook als er geen specifiek contract is. Het kan ook een verschil maken of u een natura- of een restitutiepolis hebt. Informeert u van tevoren goed bij uw zorgverzekeraar.

Voor 2021 heb ik de contracten met volgende verzekeringen afgesloten: Coöperatie VGZ (VGZ, IZA, Univé, N.V. UMC), ENO (Salland, Holland Zorg en Zorg Direct), ASR (De Amersfoortse, Ditzo), Zilveren Kruis met de merken (Zilveren Kruis, Pro Life, One Underwriting, FBTO,  Interpolis, Achmea, De Friesland), Menzis met de merken (Menzis, Anderzorg), DSW (Stad Holland, In Twente, DSW), ONVZ, OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA, Caresq met de labels (iptiQ, labels Promovendum,Besured, Aon NationalAcademic en EUCARE,label Aevitae).

Met CZ, Centrale Zorgverzekeringen NZV en Ohra heb ik een contract voor de Basis GGZ en geen contract voor gespecialiseerd GGZ. Ohra maakt geen onderscheid tussen de gecontracteerde en niet gecontracteerde aanbieders in de specialistische GGZ.

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de g-ggz. Dit zijn de tarieven voor de basis ggz in 2021 en de tarieven voor de s-ggz in 2021.

Het wordt een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) aangemaakt waarbij en de directe (het gesprek zelfs: face to face, telefonisch of per e-mail) en de indirecte tijd (verslaglegging, overleg, berichtgeving aan huisarts etc.)  wordt geregistreerd. De minuten worden bijelkaar geteld en op grond van de geldige NZA tarieven voor GGZ wordt  een bedrag berekend.

Voor behandelingen, die onder niet verzekeerde zorg vallen, het bedrag voor de behandelingen die in 2020 van start gingen is 105 Euro’s voor een consult van 45 minuten, voor consult van 60 minuten 140 Euro’s en voor een consult van 75 minuten waarbij twee of meerdere personen zijn betrokken 175 Euro’s. Voor behandelingen, die onder niet verzekeerde zorg vallen en die in 2021 zijn begonnen, bedraagt de tarief 114 Euro’s voor een consult van 45 minuten, voor consult van 60 minuten 150 Euro’s en voor een consult van 75 minuten waarbij twee of meerdere personen zijn betrokken 190 Euro’s. De onverzekerde prestatie betreft zorg die niet uit het basispakket wordt gefinancierd. Hierbij kan het bijv. gaan om behandeling van stoornissen die niet vergoed worden, zoals aanpassingsstoornissen of behandeling van partnerrelatieproblematiek.

Voor mensen die om verschillende redenen geen psychotherapie/psychologische hulp vergoed willen via hun zorgverzekering zijn de tarieven als volgt: 100% van NZA tarief.

De bedragen voor telefonisch consult of consult per e-mail worden berekend afhankelijk van de tijd die daaraan bested wordt.

In sommige gevallen betaalt uw werkgever coachingtraject, informeer u goed bij de wergever over de mogelijkheden.

Ik hanteer de Algemene betalingsvoorwaarden zoals die zijn opgesteld door het Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Mocht een sessie niet 24 uur van te voren worden afgezegd dan wordt € 75 bij u in rekening gebracht.