O MENI

U Holandiji sam registrovan psihoterapeut, klinički psiholog i šema terapeut. Radim već 20 godina na polju mentalnog zdravlja, psihoterapije, oporavka i razvoja sa iskustvom na polju kliničke psihologije i terapije u Austriji, Sjedinjenim Američkim Državama i od prije 10 godina u Holandiji. Pored privatne prakse, radim 10 godina za PsyQ, odjeljenje za porodičnu i sistemsku terapiju.

U fantastičnoj profesiji kojom imam sreće da se bavim, pratim sa entuziazmom nove razvoje i fascinirana sam mogućnostima koje primjenjena psihologija i psihoterapija nudi a koje nisu bile moguće prije 20 godina.
Jos veći predmet fascinacije je osoba (osobe) koju imam pored sebe na terapiji, njena životna priča, snaga, mogućnost prilagodjavanja, učenja i razvoja.

Profesionalno iskustvo i obrazovanje sam stekla u različitim zemljama – u Bosni i Hercegovini sam rođena, studij psihologije sam završila u Beogradu a u Austriji pratila edukaciju za gestalt terapeuta i radila kao klinički psiholog. U Sjedinjenim Američkim Državama pratim doktorski studij kliničke psiologije i radim sa žrtvama terora i torture. U Holandiji završavam psihoterapijsku edukaciju, specijalizaciju u šema terapiji,  edukaciju u EMDR i stičem 10-godišnje iskustvo na polju sistemske terapije (porodične i bračne terapije). Posebno me interesuju mogućnosti kombinovanja različitih terapijskih pravaca i težiste na dobrom balansu između s jedne strane mogućnosti, potencijala, sposobnosti a s druge strane poremećaja, problema i poteškoća.

Kao i većinu nas zadnjih 25 godina me je život vodio na različita mjesta. Osjetila sam dobro šta znači biti stranac, ponovno učiti jezik, balansirati između prilagođavanja i sačuvanja kolektivnog identiteta i pitanja šta je od toga bitno i koliko za moju djecu. Biti migrant je izuzetno izazovan i težak full-time posao. U mojoj ordinaciji poklanjam punu pažnju fenomenu migracije, ukoliko je ta pažnja potrebna, i to mnogo više u smislu ogromne energije, uspjeha i kreativnosti ljudskog prilagođavanja a ne samo iz perspektiva sučeljavanja “različitih” kultura i “konflikata” koji iz toga proizilaze.