EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een relatief kortdurende, geprotocolleerde behandelmethode voor traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken aan deze gebeurtenis nog steeds een emotionele reactie oproept. Wij vermoeden dat er een verband is tussen deze ervaring en de problemen in het hier en nu (bijv. angstklachten, somberheid, herbelevingen, slaapproblemen). De cliënt concentreert zich op een bepaald aspect van de akelige herinnering en tegelijkertijd volgt hij de vingertoppen van de therapeut. Het doel daarvan is dat de emotionele lading van de herinnering steeds minder wordt en dat de klachten in het alledaagse leven afnemen. Bij een EMDR-sessie werkt de cliënt zowel met lichaam – via de oogbewegingen – als met de geest (nieuwe ideeën, inzichten ontwikkelen). De cliënt is tegelijkertijd bezig met het verleden (de herinneringen) en met het heden (de bewegende vinger, tikjes of het geluid).

Er is toenemend bewijs dat EMDR in combinatie met andere psychotherapeutische technieken niet alleen bij traumagerelateerde angstklachten werkt. Naast enkelvoudige trauma’s wordt EMDR gebruikt ook bij complexe traumatisering. Ook bij andere klachten zoals problemen met zelfbeeld, rouw, burn-out, fobieën etc. kan het geschikt zijn.