COMPASSIE EN ZELFCOMPASSIE

Compassie en zelfcompassie zijn, net als mindfulness, houding ten opzichte de ander en ten opzichte van zichzelf. Deze houding kan geleerd en geoefend worden. Compassie voor jezelf is niet echt anders dan compassie voor anderen. Denk er eens aan hoe je je voelt als je compassie met iemand hebt. Eerst is het zo dat je merkt dat iemand op een of andere manier lijdt. Als je niet in de gaten hebt dat iemand het moeilijk heeft, kun je geen compassie voelen. Ten tweede betekent compassie dat je zelf geraakt wordt door het leed van iemand anders; je hart reageert op diens pijn. Als dat gebeurt voel je warmte, zorgzaamheid, en de behoefte om de ander op een of andere manier te helpen of te steunen. Compassie betekent ook dat je begrip en vriendelijkheid biedt aan anderen als ze fouten maken of tegenslag ondervinden, in plaats van hen te veroordelen. Tot slot, als je compassie voor iemand voelt (in plaats van medelijden) betekent dit ook het besef dat lijden, falen en onvolmaaktheid een onderdeel is van de menselijke ervaring die we allen delen. Je beseft dat het jou ook kan overkomen.

Zelfcompassie betekent dat je op precies dezelfde manier naar jezelf kijkt als je het moeilijk hebt, als je faalt, of als iets je niet bevalt aan jezelf. In plaats van je leed te negeren, zeg je tegen jezelf: “Dit is iets waar ik het moeilijk mee heb. Hoe kan ik op dit moeilijke moment het beste mezelf troosten en voor mezelf zorgen?”.

Net als compassie bestaat de zelfcompassie uit de drie ingrediënten: mindfulness ten opzichte van eigen ervaring, liefdevolle vriendelijkheid en besef van common humanity.

Compassie en zelfcompassie zijn verwowen in de individuele psychotherapie in Praktijk Begic, vooral bij de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek, complexe PTSS, depressie en relatieproblematiek.