BEHANDELING

De behandeling kan kortdurend en krachten-/klachtengericht of langduriger en persoons- en procesgericht zijn. Tevens kan de behandeling zich richten op eigen krachten/klachten tegen de achtergrond van de omgeving of op de relatie tussen twee of meer mensen. Een behandeling kan zich meer op het heden richten, meer op het verleden of toekomstgericht zijn.

In de psychotherapie, relatietherapie en coaching gaan we altijd onderzoeken wat u veranderen wilt en wat u wilt behouden. Wat wilt u verminderen, of waar wilt u helemaal vanaf en wat wilt u behouden of juist versterken? Wat zijn de belemmeringen, wat zijn uw krachten of van welke krachten in de omgeving kunt u gebruik maken zodat u meer balans ervaart tussen voelen, denken en doen, afstand en nabijheid? In elke behandeling kan er gebruik worden gemaakt van verschillende methodieken: methodieken uit de gz-psychologie, psychotherapie, relatietherapie en coaching.