PSYCHOTHERAPIE

Een psychotherapeut helpt mensen om het geestelijke lijden te verminderen of op te heffen. De psychotherapie is een spannende, gezamenlijke, geleide ontdekkingsreis met een afgebakend doel: de optimale inzet van kennis en ervaring in een respectvol proces . De psychotherapie kan zich meer op het hier en nu richten of het kan de tijd gemaakt worden om naar het verleden te kijken.

Psychotherapie is een behandelvorm waarbij de psychotherapeut een cliënt helpt om inzichten te ontwikkelen in eigen denken, doen en gevoelspatronen. De therapeut helpt begrijpen waardoor het komt dat iemand steeds op dezelfde manier reageert en helpt deze patronen te doorbreken. In de psychotherapie gaan we ook naar het verleden, om de oude bril waardoor wij naar onszelf, de ander en de wereld kijken, om te ruilen voor een nieuwe. Het “opruimen”, vaak ook verwerken genoemd, is een goed begin op weg naar een vernieuwde blik.

U heeft bij voorbeeld al langere tijd (meer dan een aantal maanden) problemen op individuele basis of met iemand anders (angsten, somberheid, overspannenheid, relatie- en werkproblemen) en deze problemen hebben een ontstaansgeschiedenis. In de psychotherapie kijken we naar het verleden om een nieuw verhaal te vertellen, naar het heden om een nieuwe balans te vinden en naar de toekomst om uw visie en zingeving opnieuw te bepalen. Het doel van de psychotherapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zodanig te verminderen dat u er minder last van heeft.

Ik neem hierbij een niet-neutrale houding aan. Dit betekent dat ik begripvol voor de situatie, hoopgevend, steunend en inlevend-confronterend kan zijn. In de therapie benader ik cliënten met respect, betrokkenheid en nieuwsgierigheid.