VOOR WIE

Voor volwassenen (vanaf 18 jaar), voor zowel individuen als (echt-)paren, familieleden, ex-partners, ouders van…
In de behandeling leg ik de nadruk op een goede verhouding tussen het verminderen van klachten en op het vergroten van krachten.

Het kan hierbij gaan om de volgende klachten:

  • Individuele klachten: angsten, stress of burn-out, trauma’s, somberheid, twijfels en keuzeproblemen, piekeren, gebrek aan zelfvertrouwen, moeite om voor zichzelf op te komen, problemen in de omgang met andere mensen. Er kan sprake zijn van klachten die voortvloeien uit blootstelling aan moeilijke situaties: scheiding, rouw, ziekte, ontslag, werkproblemen.
  • Problemen in de relationele sfeer: ergernissen, communicatieproblemen, moeite met verdeling van huishoudelijke taken, discussie over opvoeding van kinderen, verwijten en beschuldigingen, agressie, ontrouw, scheiding willen voorkomen of goed afscheid van elkaar willen nemen. Er kan sprake zijn van vragen/problemen in de relatie met andere mensen binnen het gezin, of in de nabije omgeving. De psychische en/of lichamelijke ziekte van een familielid kan de relatie en het gezinsleven zwaar belasten en een goede reden zijn om hulp te gaan vragen.

Er kan ook vraag zijn naar de ontwikkeling van persoonlijke krachten:

  • Op individuele basis: een meer optimistische houding, competenties, leren onderhandelen, beter balans ontspanning-inspanning leren, betere balans werk- en privéleven leren, persoonlijke doelen leren stellen en volgen, ontwikkelen van een positief zelfbeeld, toename zelfvertrouwen.
  • In de relationele sfeer: verbondenheid, emotionele steun leren bieden, vergroten intimiteit, tolerantie, acceptatie, dankbaarheid en goede communicatie.

Bij elke behandeling schenk ik veel aandacht aan uw directe omgeving maar ook aan de grotere maatschappelijke context waarmee iemand te maken had en nog steeds te maken heeft. Mocht u worstelen met de uitdaging van hoe u moet omgaan met uiteenlopende verwachtingen die uw omgeving aan u stelt, hoe u kunt balanceren tussen zich aanpassen en trouw blijven aan verschillende normen, waarden, culturen,  ook dan bent u welkom in mijn praktijk. Of u nu een migrant bent, een expat, of tot een minderheid behoort.

Mensen die in een acute crisis verkeren en waar een 24/7 monitoring nodig is en mensen met een probleem in het spectrum van psychotische stoornissen verwijs ik door naar de grotere instellingen zoals Parnassia of PsyQ. Zonodig en gewenst begeleid ik graag hun partners, familieleden en vrienden.