SCHEMATHERAPIE

De schematherapie gaat ervan uit dat er vaste patronen zijn van denken, voelen en doen die meestal in de kinderjaren zijn ontwikkeld en kent specifieke technieken om deze te herkennen en te doorbreken. Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij/ zij naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen kijkt. Wanneer dit leidt tot langdurige vaste patronen van voelen, denken en handelen, is er sprake van een gevoelige snaar (=schema). De meeste mensen hebben meerdere gevoelige pleken  die van tijd tot tijd tegelijk kunnen opspelen. Zo kunt u bij voorbeeld vanuit het schema “meedogenloze normen/overdreven kritisch” voortdurend het idee hebben dat alles altijd beter moet en dat ook andere mensen zich moeten houden aan de hoge normen en waarden die u stelt. Dit kan betekenen dat u nooit tevreden bent over wat u hebt bereikt en dat andere mensen in uw ogen regelmatig iets fout doen, wat vervolgens weer kan leiden tot meer irritatie.

Wanneer een of meerdere schema’s geraakt worden kunt u in een bepaalde gemoedstoestand (modus) terechtkomen. Een modus kenmerkt zich door bepaalde (intense) emoties en bepaalde gedragingen. Veel schema’s en modi zijn in de (vroege) jeugd ontwikkeld in contact met andere mensen.

Schematherapie kan een goede behandeling zijn wanneer  u het al langere tijd moeilijk vindt om met uw  gevoeligheden  en gemoedstoestanden om te gaan en hierdoor problemen krijgt met relaties, werk of studie en met klachten die steeds opnieuw terugkomen.

De schematherapie wordt meestal terecht geassocieerd met de behandeling van de persoonlijkheidsproblematiek. De schematherapie kan ook prima gebruikt worden bij de andersaardige problematiek, waar (nog) geen sprake is van persoonlijkheidsproblematiek, maar wel van langdurige, zich herhalende angst- depressie-, of relatieproblematiek. De psycho-educatieve waarde van de schematherapie is groot en ook bij lichtere problemen helpt deze mensen om met meer begrip naar zichzelf en de ander te kijken.

Schematherapie kan individueel of aan paren aangeboden worden. Tevens wordt supervisie en leertherapie in schematherapeutisch kader aangeboden.